Yönetim Kurulu

Odamız 5174 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar Ve Borsalar Kanunu’nun 18.maddesi gereğince 24 Ocak 2009 tarihinde yapılan seçimler neticesinde Odamız Yönetim Kurulu :

BAŞKAN : Naim YAVUZ

BAŞKAN YARDIMCISI: İsmail ZOR

ÜYE: Bülent TUNÇTAN

ÜYE: Oğuz TEKİN

ÜYE: Şemsettin AKTAŞ

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

  • Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
  • Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak. Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
  • Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine , yükselme ve nakillerine karar vermek. Disiplin kurulunun soruşturma yapılmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
  • Hakem , bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. Bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
  • Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
  • Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
  • Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak , çalışma alanı içindeki ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlar%B