2018 YILI FAALİYET RAPORU


                                                  EKONOMİK RAPOR 2018

 

1.İLÇENİN GENEL TANITIMI

a)İlçenin Tarihi

Bünyan İlçesi’nin Etiler’e kadar uzanan oldukça eski bir geçmişi vardır .Bölge ilk olarak Türkler tarafından 1067 yılında Afşin Bey tarafından fethedilmiştir .Bünyan’a Türkler tarafından ilk yerleşim bu tarihte olmuştur .Cami-Kebir Mahallesi’ndeki mezarlıkta bulunan Selçuklu mezarları üzerindeki tarihler 1067 yılını göstermektedir . Bünyan İlçesi’nin önceki ismi Sarımsaklıdır . Sarımsaklı bir köy iken Osmanlı Devleti zamanında zamantı havalisine yerleştirilen Avşar oymaklarının baskılarından çekinen çevre köylerin, Alımpınarı, Eğiset, Bahroğlu, Karaağız, Boyalı, Susuzca, Karaziraat, Öğrenci, Suluören, Elönü, Fakılar, Höyüklü, Tadırlı, Karabaşören Ada, Kayapınar, Mansır, Sarıkaya, Çorbacıyeri, Çalapverdi, İsriil, Koyunağalı, Poşana, Ağcağıl, Başınyayla, Zibaba, Örtüören, Karakışla, Akmezgit, Mahzenin Ören, Topuklu, Kötüören gibi köy ve mezraların Sarımsaklı'ya göç etmelerinden nüfusu aniden çoğalınca, Sivas’ın Aziziye (Pınarbaşı) ilçesine bağlı bir nahiye ve aynı zamanda belediyelik olur.  Sarımsaklı nahiyesi 1895 tarihinde Osmanlı Padişahı Abdülhamid zamanında ilçe olmuş, ilçeye de padişahın ismine izafeten Bünyan-ı Hamit (Hamidiye) ismi verilmiştir. Bünyan Arapçada 'Yapı' anlamına gelmektedir. Bünyan-ı Hamit, Hamid' in yapısı anlamındadır.

1908 yılında meşrutiyetin ilanı ile Abdülhamit tahttan indirilince, İlçenin isminden Hamit kelimesi kaldırılmış, isim Bünyan olarak kalmıştır. Bünyan İlçe olmadan Sivas İlinin Pınarbaşı (Aziziye) İlçesine bağlı iken 1912 yılında Kayseri iline ilçe olarak bağlanmıştır.

b)Coğrafi Yapı

Coğrafi Konumu

Kayseri ilinin kuzey doğusunda konumlanan Bünyan ilçesi 32o 52′ boylamı ile 38o 55′ kuzey enleminde yer almaktadır. 1.210 km2’lik yüzölçümü ile il topraklarının %7,13’lük bir bölümünü oluşturmaktadır. İlçenin kuzeyinde Akkışla, Sarıoğlan, Özvatan ilçeleri, güneyinde Tomarza ilçesi, batısında Talas, Melikgazi, Kocasinan ilçeleri, doğusunda ise Pınarbaşı ilçesi yer almaktadır. İlçe merkezi 1.900 m. yüksekliği olan Koramaz Dağı’nın kuzey yamaçlarında kurulmuştur

D260 karayolu üzerinde konuşlanan Bünyan Kayseri İl Merkezi’ne 42 km uzaklıktadır .

Demografik Yapı

.

 

Yıl

İlçe

İlçe Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

Nüfus Yüzdesi

2018

Bünyan

31.497

17.561

13.936

% 2,27

Bünyan İlçesi nüfusu tablosunda kıyaslanan demografik verilere göre 2018 yılı Kayseri il nüfusunun % 2,27 sini oluşturmaktadır. Nufusun çeşitli meslek , eğitim , cinsiyet , anadil ve dini inanca göre yapısı ve dağılımı kesin olarak bilinmemektedir .

 

Bünyan İlçesi Yıllara Göre Nüfus Tablosu Yıllar Nüfus

 1965      46.707

 1970      48.069

 1975      51.114

 1980      49.685

 1985      49.474

 1990      43.460

 2000      39.542

 2010      32.227

 2017      27.045

2018       31497

 

Bünyan İlçesi  Yaş Bağımlılık Oranı 2018 Yılı 51.44’dür ,

 

Agroekolojik Bölgeler

 

3 Agroekolojik bölegeye ayrılan Kayseri İlinde Bünyan 3.Alt Bölge ilçeleri arasında yer almaktadır .

 

 

 

 Yüzölçümü Ve Arazi Dağılımı

İlçenin arazisi umumiyetle kuzeybatıda , kuzeydoğu ,güneybatı istikametinde uzanan Kızılırmak nehri vadisine karşı yer yer dik ve sarp , yer yer hafif meyilli tatlı sırtlardan ibarettir .

Genel arazi yapısı düz olan ilçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1375 metre , yüzölçümü 1306 kilometrekaredir . İlçe genelinde tarla ürünleri ekiliş alanı 335.473 dekardır. Toplam arazinin 115.450 dekarı nadas alan, 7.500 dekarı yem bitkileri, 5939 dekarı meyve ve sebze üretimi için kullanılmaktadır.

 İklim Ve Bitki Örtüsü

İlçe topraklarının büyük bir kısmı 36-37 boylam ve 38-39 enlem dereceleri arasında kalmaktadır .İlçenin iklimi karasal iklim olup , yazları sıcak ve kurak , kışları ise soğuk , sert ve yağışlıdır .Gece ile gündüz arası ısı farkı çok fazladır .Kışları kuzeyden poyraz ,yazları doğudan karayel ,güneyden lodos en çok esen rüzgarlardır .İlçe merkezinde daha çok doğudan batıya ‘’Boğaz yeli’’ denen soğuk rüzgar eser .Yağmurlar daha çok ilkbahar aylarında yağar .Yıllık yağış ortalaması 400-500 kğ’dır .İlçede tarım yapılan alanların büyük bir kısmı , kuru tarım yapılmasına elverişli tarım vasfında tarım arazisi , kalan kısım ise bahçe vasfında arazidir .Bünyan’da ormanlık , koruluk yoktur . Koramaz dağlarının kolları üzerinde yabani armut ağaçları ile Eğriyıl tepelerinde çok küçük miktarda meşelik vardır .Ayrıca dağlarda kendiliğinden biten bodur çalılıklara ve keven bitkilerine rastlamak mümkündür . .Akarsu kenarları dışındaki alanlar ise bozkırdır .

Dağlar , Ovalar , Akarsular  Göller ve Yaylalar

İlçenin güneyinde bulunan 1900 metre yükseklikteki Koramaz Dağı veİ ilk çağlara ait sanat izleri taşıyan Kayabaşı mağaraları önemli yükseltilerdendir .Koramaz dağlarının Güllüce ve Süksün köylerine uzanan parçaları Mercimek , Alımpınarı , Ayvasıl , Turnadağı , Tepetarla ve Anadut adlarını alır .  İlçenin sınırları içerisinde Tuzhisar Mahallesinde Tuzla tabii gölü, Topsöğüt Mahallesinde “Taçın Suyu” ve ilçe merkezinde Boğaz mevkiinden akan “Bükderesi”  bulunmaktadır. Ayrıca Pınarbaşı (Sarımsaklı suyu) mevkiinde, ilçe merkezine içme suyunun sağlandığı, kaynak bulunmaktadır.Bu akarsuların dışında Kahveci Mahallesinde Kahveci suyu , Elbaşı Mahallesinde Elbaşı suyu ,Samağır Mahallesinde Samağır Suyu ve Girveli Mahallesinde Girveli Suyu bulunmaktadır . İlçe merkezindeki  Çepil Suyu ,Kayapınar , Üçgözlü Pınar ,Hacı Ali’nin pınar , Bengüldek pınarı ve Kimya çeşme pınarı bulunmaktadır .İlçede Koramaz dağları silsilesinde yer alan yaylaların en önemlileri Çiçekli , Başınyayla , Çalapverdi , İsril ,Balkaya , Fakılar ve Eğiyıldır . 

c)İdari Yapı Ve Nufus

İlçe Yönetimi

İlçede Kaymakamlık ile birlikte Belediye Başkanlığı , Adliye Teşkilatı , Askerlik Şube Başkanlığı , Jandarma Komutanlığı , Emniyet Müdürlüğü , Tapu Sicil Müdürlüğü , Müftülük ,Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü , Halk Eğitim Müdürlüğü,Milli Eğitim Müdürlüğü ,Nufus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ,Özel İdare Müdürlüğü , Kütüphane Müdürlüğü , MalMüdürlüğü , Vergi Dairesi Müdürlüğü , Kadastro Birimi , İlçe Sağlık Müdürlüğü , Toplum Sağlığı Merkezi , İlçe Devlet Hastanesi , Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğü ,Sosyal Güvenlik İlçe Müdürlüğü , Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü , PTT Müdürlüğü , Ziraat Bankası ve Denizbank gibi kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır . Halk eskiden beri devlet daireleriyle olan ilişkilerini olumlu seviyede götürmüştür .İstek ve ihtiyaçlarının giderilmesinde takipçi ve sonuçlandırıcı bir yapıya sahip olan vatandaş , rahatlıkla Devlet dairelerine giderek işini yaptırmakta ve takip etmektedir .

İlçede , meslek kuruluşu olarak Ticaret Odası Başkanlığı , Ziraat Odası Başkanlığı , Esnaf Kefalet Kooperatifi , Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı , Şöförler Odası Başkanlığı ,Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ,Yük Taşıma Kooperatifi , Yolcu Taşıma Kooperatifi , Toplu İşyeri Kooperatifi , Pancar Kooperatif Şube Şefliği ,Pancar Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır .

İlçede ayrıca 1 dernek , kamu yararı niteliği taşıyan 1 adet dernek şubesi (Türk Hava Kurumu ) 2 adet de dernek şubesi olmak üzere toplam 4 adet de dernek şubesi bulunmaktadır .Kaymakamlık bünyesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bulunmaktadır .

Belediyeler

İlçede 1 tane merkez belediye vardır .

6360 sayılı Kanun ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline getirilmesine karar verildiğinden Bünyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ilçeler arasında yer almıştır .

Mahalleler

İlçe Genelinde 13 tanesi ilçe merkezinde , 32 tanesi de kasabalarda olmak üzere toplam 45 mahalle bulunmaktadır .

Köyler ve Mezralar

6360 sayılı Kanun ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline getirilmesine karar verildiğinden Bünyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan ilçeler arasında yer aldığından köyler mahalle adını almıştır .

 

 

d)Sosyal Yapı

Eğitim

İlçe eğitime düşkün bir yapıya sahip olup , çok yaşlıların dışında okuma yazma bilmeyen yok gibidir . Okuma yazma oranı %99’dur .

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ; 1 Milli Eğitim Müdürü ,2 Şube Müdürü , 3 Şef ,4 Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni , 1 Döner Sermaye Saymanı ,1 Memur , 1 Şöför , 5 Yardımcı Hizmetli ve 2 diğer personel ile  Sağlık Mahallesi Şehit Yusuf Uğur Caddesinde hizmet vermektedir .

İlçe genelinde  2 anaokul ve 1 anasınıfı bulunmakta olup , bu sınıflardan anaokullarında  198 öğrenci okul öncesi eğitim eğitim-öğretim almakta 10 öğretmen bulunmaktadır .Mahalle/Köylerde 9 anasınıfı bunmakta ve bu sınıflarda 169 eğitim-öğretim gören öğrenci bulunmakta ve 9 öğretmen görev almaktadır . İlçe merkezinde 3 ilkokul bulunmakta olup , bu okullarda eğitim-öğrenim gören 597 ilkokul öğrencisi bulunmakta ve 38 öğretmen görev yapmaktadır . Mahalle/köylerde toplam 16 ilkokul bulunmaktadır . Bu okullarda 738 öğrenci eğitim-öğrenim görmekte olup ,70 ilkokul öğretmeni görevde bulunmaktadır . İlçe merkezinde 4 ortaokul bulunmakta olup ,bu okullarda 765 öğrenci eğitim-öğrenim görmekte ve 43 ortaokul öğretmeni görevde bulunmaktadır . Mahalle/köylerde 12 ortaokul bulunmaktadır . Bu okullarda 841 öğrenci eğitim-öğrenim görmekte olup , 107 öğretmen görevde bulunmaktadır .

.

İlçede 1 Fen Lisesi , 1 Anadolu Öğretmen Lisesi , 2 İmam Hatip Lisesi , 2 Meslek Lisesi , 1 Çok Programlı Lise , 1 Sağlık Meslek Lisesi  bulunmakta toplamda 1698 öğrenci eğitim – öğretim almakta 109 öğretmen görevde bulunmaktadır .Mahalle/Köylerde 1 Endüstri Meslek Lisesi ve 1 Çok Programlı Lise bulunmaktadır . Bu liselerde toplam 147 öğrenci eğitim-öğrenim almakta ve 34 öğretmen görevde bulunmaktadır . İlçe merkezinde ve mahallelerde toplam 6  öğrenci yurdu (3 Resmi-3 Özel yurt)  bulunmaktadır . Bu yurtlarda toplam 309 öğrenci kalmaktadır . Mahalle/Köylerde öğrenci yurtları bulunmamaktadır . İlçe merkezi taşımalı eğitimde taşınan öğrenci sayısı 4 ve mahalle/köylerde taşımalı eğitimde taşınan öğrenci sayısı 876’dir .

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü : 1 müdür , 2 müdür yardımcısı ,1 sınıf öğretmeni , 1 rehber öğretmen ,1 el sanatları öğretmeni , 1 V.H.K.İ ve 1 Diğer Personel ile  Bayramlı Mahallesi Lale Sokak’ta  hizmet vermektedir .

2018 yılında İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nce 64 Mesleki ve Teknik Kurslar ile Genel Kurslar düzenlenmiştir . 2018 yılında bu kurslara 1091 kursiyer katılmıştır . Bu kursiyerlerin 564’ü erkek , 527’si kızdır .

İlçe merkezinde 1 tane özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile 1 tane de motorlu taşıt sürücü kursu bulunmaktadır . Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ait toplam 359 seyirci kapasiteli   1 adet Kapalı Spor Salonu ve 250 Kişi Seyirci Kapasiteli  1 adet Futbol sahası bulunmaktadır . İlçe Müdürlüğü bünyesinde Basketbol , Voleybol , Atletizm , Güreş , Futbol , Masa Tenisi ,Hentbol , Judo Ve Satranç branşlarında faaliyet yapılmaktadır .Bünyan Belediyesine ait bir spor kulübü bulunmaktadır . Bünyan Belediyesi Spor Kulübü Kayseri 2.Amatör Liginde yer almaktadır .

İlçe merkezinde 500 kişilik çok amaçlı Kadın Ve Gençlik merkezi bulunmaktadır . Merkezin içerisinde kütüphane , internet odası , cep sineması , oyun salonu , çocuk odası , kadınlar lokali ve 4 adet derslik ve bina dışında da işyerleri bulunmaktadır .

Toplum Sağlığı Merkezi

Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde 3 tanesi ilçe merkezinde 5 tanesi mahallelerde olmak üzere toplam 8 Aile Sağlık Merkezi bulunmaktadır . İlçe Merkezi Toplum ve Aile Sağlık Merkezinde  7 doktor ,  4 sağlık memuru , 1 tıbbi sekreter ,14 ebe , 2 çevre sağlık teknisyeni ,  1V.H.K.İ , 1 memur , 2 hizmetli ve 3 diğer personel görev yapmaktadır . Mahallelerde bulunan Aile Sağlık Merkezlerinde  Toplam 7 doktor , 1 sağlık memuru , 7 Ebe ve 2 diğer personel görev yapmaktadır .

İlçe Sağlık Müdürlüğü

İlçe Sağlık Müdürlüğü  2012 yılında kurulmuştur . Toplum Sağlığı Merkezi ile birlikte Sağlık Mahallesi Şehit Yusuf Uğur Caddesi’ndeki binada hizmet vermektedir . Bünyan’da 2017 yılında İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 1 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılmış olup , 1 ambülans bulunmaktadır .

Devlet Hastanesi

Bünyan Devlet Hastanesi Sağlık Mahallesi Şehit Yusuf Uğur Caddesi’nde 1 ana bina ,1 ek bina (acil) olmak üzere toplam 2 bölümden oluşmaktadır . 1960 yılında 25 yataklı olarak mevcut ana binada hizmete girmiştir .1998 yılında hasta yoğunluğu dikkate alınarak 50 yataklı olarak hizmet vermesi ilgili makamlarca onaylanmıştır . 2008 yılında uzman personel sayısındaki yetersizlik nedeniyle hastane yatak sayıları Bakanlık oluru ile 30’a düşürülmüştür . Hastane Yönetimi 1 Başhekim ,1 İdari Ve Mali İşler Müdürü 1,Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve 2 diğer müdür’den   oluşmaktadır . Ayrıca Devlet Hastanesi’nde 5 Uzman Doktor , 4 Operatör Doktor , 5 Diş Hekimi  12 Pratisyen Hekim , 102 Sağlık Personeli , 8 İdari Personel ,4 Şöför ve diğer hizmetliler bölümünde 57 memur görev yapmaktadır .  Bünyan Devlet Hastanesi’nde 1 Genel Cerrahi Polikliniği , 1 Kadın Doğum Polikliniği , 1 Anestezi Polikliniği , 1 Çocuk Polikliniği , 1 Acil Polikliniği , 1 Göz Polikliniği , 2 Dahiliye Polikliniği bulunmakta ve 1 Ameliyathane , 7 Servis ,1 Labaratuar , 1Röngen ,1 Endoskopi ,1 Acil Servis ve 2 Diyaliz Yoğun Bakım Servisleri bulunmaktadır . Devlet Hastanesi’nde toplam 1 adet ambulans ve 1 adet diğer araç  bulunmaktadır . Bünyan Devlet Hastanesi1960 yılından itibaren hizmet verdiğinden hasta sayısının bir hayli arttığından dolayı fiziki olarak yetersiz hale gelmiştir . 2014 yılında yeni hastane inşaatı başlamış olup , yüzde 70’i tamamlanmış olup inşaat halen devam etmektedir .  

Kültür Ve Turizm

İlçede bulunan tarihi ve turistik yerler içerisinde en dikkat çekenleri, Selçuklu Sultanı I.Alaeddin Keykubat zamanında 1232-1236 tarihleri arasında yaptırılan Sultanhanı kervansarayı, Selçuklu Vezirlerinden Celalettin Karatay zamanında 1240 tarihinde yaptırılan Selçuklulardan kalma Karatay kervansarayı ve H.734 (M.1333) yılında İlhanlı valilerinden Tac-ı Kızıl oğlu Emir Zahireddin Mahmud tarafından yaptırılan ilçe merkezindeki Ulu Cami(Cami Kebir)’dir .İlçe merkezinde Halilefendi Türbesi , Musaşeyh Mahallesinde Musaşeyh Türbesi ,Samağır Mahallesinde Abdurrahman Gazi Türbesi ve Karakaya Mahallesinde Seyit Halil türbesi bulunmaktadır .İlçenin İbrahimbey Mahallesinde 1785 yılında Ömer Ağa tarafından yaptırılan bir konak bulunmaktadır . İlçe merkezinde bulunan ve 1877 yılında Dervişağa tarafından yaptırılan Dervişağa Camiside önemli tarihi eserler arasında yer almaktadır .   İlçe merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 1 kütüphane bulunmaktadır .İlçe merkezindeki Kayabaşı Mağaraları , Doğanlar Mahallesindeki Şammaspir Kilisesi , Camikebir Mahallesindeki Camikebir Camii , Yenice Mahallesindeki papaz çeşmesi  Samağır Mahallesindeki ve Samağır Mağaraları bulunmaktadır . İlçede bir ilçe hak kütüphanesi memurluğu bulunmaktadır .Ayriyeten okulların kendi bünyelerinde küçük çaplı kütüphaneler mevcuttur . Memurluk Bünyan Lisesi’nin 1.katında hizmet vermektedir . Kütüphanede 1 Memur ve 1 Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır .Merkez kütüphanede toplam 12445 kitap bulunmaktadır . 2017 yılı içerisinde Merkez kütüphaneden 166 kişi faydalanmış olup , kütüphanenin toplam üye sayısı 905’dir .İlçede yayın yapan radyo ve televizyon kanalı bulunmamaktadır .Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kadın Ve Gençik Merkezinde Sinema Ve Tiyatro Salonu hizmet vermektedir .    İlçede turizm gelişmemiştir .

Din Hizmetleri

İlçe müftülüğü

İlçe müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Bünyan Şubesine ait zemin dahil 5 katlı binanın ilk iki katında hizmet vermektedir .Binanın 3,4 ve 5.katlarında lojman bulunmakta olup , binanın giriş katında Kız ve Erkek Kur’an Kurslarına ait bölümler bulunmaktadır . Müftülük , 1 müftü , 2 vaiz ,1 Vaize , 1 şube müdürü , 1 şef 4 V.H.K.İ , 1 Şöför , 2 Hizmetli , 35 imam hatip , 3 sözleşmeli imam hatip , 21 Müezzin-Kayyum 2 Vekil İmam Hatip ,15 Kadrolu Kuran Kursu öğreticisi olmak üzere 84 personel bulunmaktadır .

İlçe genelinde toplam cami sayısı 48 olup , bunlardan 18’i merkezde 30’u mahallelerde bulunmaktadır . Müftülüğe bağlı toplam 11 adet resmi Kur’an Kursu bulunmaktadır .

 

Müftülük Hizmetleri

Din Hizmetleri

Vaaz ve İrşat Hizmetleri

Vaaz ve İrşat Hizmetleri Tanıtım

Vaaz ve İrşat Programları

Cami ve Din Görevlileri Haftası

Kurban Hizmetleri

Mevlid-i Nebi Etkinlikleri

Ramazan Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

Hizmet İçi Eğitim

Hac ve Umre

 

 

Konut Durumu

İlçe genelinde binaların %30’u çok katlı olup , betonarma ,Kafkas ve yığma bina şeklinde yapılmıştır .Kalan yüzde %70’lik kısmı ise tek katlı yapılardır .Son yıllarda kooperatifleşme eğilimi artması ile birlikte , İlçe Merkezi’nde konut konusunda önemli bir sıkıntı yaşanmamaktadır .İlçede TOKİ tarafından yapılan 83 konut tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştur . Ayriyeten TOKİ tarafından 216 konut inşaatına başlanmış olup , yüzde 50’si tamamlanmıştır .İlçede resmi kurum ve kuruluşlara ait lojmanlarda bulunmaktadır .Köylerde kısmen de olsa kerpiç ve yığma yapılara rastlanmaktadır . İlçede 2017 yılında altyapı hizmetleri tamamlanmış ,ilçeye doğalgaz getirilmiş , su ve kanalizasyon şebekeleri yenilenmiş ve elektrik tesisatı yer altından verilmiştir .

Sosyal Yaşantı

İlçe merkezi ve mahallelerde eğlence merkezi yoktur . Camikebir mahallesinde bulunan bulunan Bünyan Pınarbaşı Mesire alanı kısmen de olsa bu ihtiyacı karşılamaktadır . Ayrıyeten Yenice Mahallesi’nde bulunan Şahsenem Alabalık Çiftliği , Mersinönü mevkiinde bulunan Berhan A.Ş’nin kurmuş olduğu Kayseri-Malatya karayolu üzerinde bulunan Alabalık Çiftliği , Karakaya Mahallesi’nde bulunan mesire alanı ilçe halkının ve dışarıdan gelen misafirlerin ilgisini çekmekte kısmen de olsa vatandaşın eğlence ihtiyacına cevap verebilecek kapasiteye sahiptirler . Yöre halkı örf ve adetlerine bağlı Devletine saygılıdır . İlçenin yurdumuzu doğudan batıya , güneyden kuzeye bağlayan yollar kavşağında bulunması , günlük yaşantıya kısmen de olsa bir canlılık getirmektedir .

İş ve Çalışma Hayatı

İlçe Merkezinde ikamet eden bazı vatandaşlarla , mahallelerde yaşayan haklık büyük bir kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar . Bu işlerle uğraşmayan erkekler , genelde kamu veya özel kuruluşlar ile inşaat sektöründe çalışmaktadırlar .

 

İlçe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı ve Faaliyetleri

Bünyan Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı İlçe Kaymakamlık Binasında hizmet vermektedir .Bünyan Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfında 1 Müdür ,4 Sosyal Yardım Ve İnceleme Görevlisi , 1 Büro Görevlisi , 1 Yardımcı Hizmet Görevlisi olmak üzere toplam 7 personel görev yapmaktadır . Vakfın , 1 Adet 2014 model Wolkswagen Caddy ve 1 Adet 1997 model Wolkswaagen Pikap marka aracı ve 6  bilgisayar ve 8 yazıcısı mevcuttur . 2018 yılı içerinde ilçe ve mahallelerde ikamet eden 973 kişiye nakdi yardım olarak 563600.00 TL yardımda bulunulmuştur . 2018 yılında ilçe ve mahallelerde ikamet eden 1574 kişiye toplam 1406515.72 TL ayni yardım yapılmıştır . 2018 yılı ilçe ve mahallelerde ikamet eden eşi vefat etmiş dul maaşı , yaşlı maaşı ,engelli maaşı , asker maaşı ,şartlı eğitim yardımı , şartlı sağlık yardımı olarak 1670 kişiye toplam 4113542.00 TL yardımda bulunulmuştur .Özürlü Evde Bakım Ücreti Verilmesi Komisyonu 11.10.2010 yılında kurulmuş , yapılan müracaatlar 7-15 gün arasında sonuçlandırılarak dosyaların Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanmıştır . 2018 tarihi itibariyle bu yıl sonuçlandırılan dosya sayısı 22’dir.   

 

e)Ekonomik Yapı

Tarımsal faaliyetlerde tahıl üretimi yapılan alanlar ilçenin tarım topraklarının yaklaşık olarak %64,16’sını kapsamaktadır. Tarımsal ekonomik girdi bakımından en verimli bitkisel ürün şeker pancarıdır. Bünyan ilçesi, Kayseri’deki büyükbaş hayvan üretiminin kültür sığırcılığı alanında yaklaşık yüzde 22 paya sahiptir. 2010 yılı sonrası ilçede kurulmaya başlanan et entegre tesisleri, hayvancılık sektörünün gelişimini hızlandırmıştır. Bünyan İlçesi’nin Kayseri kent merkezine yakın bir ilçe olması bakımından kentsel hizmetlere erişim konusunda güçlü bir potansiyele sahiptir. İlçenin erişilebilirlik düzeyinin yüksek oluşu son yıllarda kamusal hizmetlerin bazılarının ilçede yer seçmesinde önemli etken olmuştur. Yapımı tamamlanan Bünyan Kapalı Cezaevi Kampüsü ile beraber ilçede istihdam oranı artmıştır.

 

İlçe ekonomisinde tarım ön plandadır. İlçenin her bölgesinde hububat ve yem bitkileri yetiştiriciliği ve hayvancılık yapılmaktadır. Bünyan İlçesi Teşvik sistemi kapsamında (TR72) 3bölgede yer almaktadır . Bünyan’ın tarımsal üretiminde en çok üretilen tahıl ürünleri buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek, nohuttur. Meyvecilik ve bağcılık faaliyetleri daha çok geçimlik üretim için yapılmakta olup, ilçe ekonomisine katma değeri oldukça azdır. Meyve olarak en çok üretilen ürünler ise elma ve kayısıdır. İlçede ürün kalitesi yüksek olarak üretilen tarımsal ürünler ise fasulye ve Karahıdır domatesidir. Üretilen bu ürünler tamamen geçimlik üretim için üretilmektedir. Ancak bu ürünlerin üretiminde sağlanacak profesyonelleşme ve marklaşma ilçe ekonomisine ve tarımsal üretime büyük katkılar sağlayabilir. İlçedeki tarımsal nitelikteki araziler toplamda 54.675 hektardır. Bu alanın 34.035 hektarlık kısmında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin, 86,4 hektarlık alanda sebze, 269 hektarlık alanda ise meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin üretimi yapılmaktadır. Kayseri ilinde tarımsal üretim yapılan alanların %9,00’u Bünyan ilçesindedir. Tahıl üretiminde Kayseri’deki üretimin % 9,85’ini Bünyan ilçesi karşılamaktadır.

.

Bünyan, adını sadece Türkiye'ye değil dünyaya el halıları ile duyurmaktadır. İnce ve zarif desenleri, kaliteli ipliği ve birbirlerine uyum sağlayan desenleri ile Bünyan Halısı Türk Halıcılığının en önemli temsilcisidir. Dış piyasalarda haklı üne sahip Bünyan halıları, yılların geleneği olarak Bünyan'da kısmen de olsa evlerdeki halı tezgâhlarında üretilmeye devam ediyor. Halı için gerekli ipler Uşak'tan alınıp Kayseri'de boyatılıyor. Bir nevi halı fabrikası görünümündeki Bünyan halısı "ince çiçek buğdaylı, üzümlü, dönmeli, kirpikli" adları verilen geleneksel motifleri taşıyor. Gördes düğümüyle dokunan Bünyan halılarının çözgüsü pamuk ipliğinden yapılıyor. Bünyan köy ve mahallelerinde yoğunlukla işlenen dokumacılık çoğu ailenin geçim kaynağı niteliğinde, 2000 yılına kadar yoğun olarak dokunan bünyan halıları, günümüzde fazla geliri olmadığı için ve köyden kente göç nedeniyle üretimi büyük oranda azalmıştır .

Bünyan ilçesi Sosyo Ekonomik Kalkınmışlık Endeksi (SEGE) verilerine göre Kayseri’de -0,1373’luk kalkınmışlık endeksi sıralamasına göre 8. sırada yer almaktadır. İlçe ekonomisi ağırlıklı olarak tarım sektörüne dayalıdır.

 

İlçede ayrıca  Hayvancılık , Nakliyecilik , Fabrika ve Mevsimlik inşaat işçiliği olup ,özellikle yaz aylarında ilçe merkezi ve mahallelerden inşaat sektöründe çalışmak üzere büyük şehirlere yoğun iş göçü olmaktadır . Sürekli ve dönemsel işsizlik ilçemizin en büyük sorunu görülmekte olup  ,Tarım Ve Hayvancılıkta verim arzu edilen ölçüde değildir . Tarla tarımı ilçe genelinde yapılan en temel uğraş olduğundan sadece hayvancılıkla geçinen yerleşim birimi bulunmamaktadır . Tarım ve Hayvancılıkta verim arz edilen ölçüde değildir .Son yıllarda ilçe merkezinde su boylarında ve sulanabilir arazilerde kavak ve söğüt ağaçları dikilmeye başlanmıştır .Bünyan ve mahallelerindeki bahçelerde çeşitli meyve ağaçları vardır .Bu ağaçlar içinde elma , kayısı , ceviz ve gilaboru önemlidir .Üzüm bağları içerisinde en önemli olanlar merkezdeki Şeşe ile Karakaya ve Karahıdır  mahallelerdeki bağlardır .Ayriyeten Karahıdır mahallesinde yıllık 500 domates , kavun , karpuz , kuru fasülye ekimi yapılmakta Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Türkiye’ye örnek olacak ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi’ni Karahıdır Mahallesindeki ilkokul binasında hayata geçirilerek Karahıdır organik tarımın ilk başlangıç noktası oldu .    Bağcılık ve sebzecilik son yıllarda gerekli ilgiyi (Pazar sorunu) görmediği için gerilemiştir .Son yıllarda soğuk pres vasıtasıyla yağı da çıkarılan ‘’Aspir’’ üretimi gerçekleşmektedir .Aspirin bilinirliliğini arttırılamadığından rahat pazarlanamamakta yıllık 2 ton aspir üretimi yapılmaktadır .   Tarla tarımı ilçe genelinde yapılan en temel uğraş olup , sadece hayvancılıkla geçinen yerleşim yeri bulunmamaktadır . Plato Entegre Hayvancılık A.Ş.’ye ait 2000 başlık entegre hayvancılık tesisi ve C.C.T.A.Ş’ye ait 1000 başlık hayvancılık tesisi bulunmaktadır .  İlçede T.M.O.Genel Müdürlüğü Kayseri Şube Müdürlüğü Bünyan Tesisli Ekip Şefliği  mevcut olup , 2018 yılı içerisinde 3469 ton hububat stoku girildiği ,3469 ton  hububat alımı karşılığında üreticiye toplam 2.998.630.73 TL ödeme yapıldığı , 2018 yılında iç piyasa fabrika ve sanayiciye 13460 ton hububat satışı gerçekleştirilmiştir .Cari stok miktarı 2423 ton’dur .  Bünyan İlçemiz göç verev bir ilçe olup , İlçede sanayi yeterince gelişmemiştir . İlçede  Un Fabrikası , Döküm Fabrikası , Tmo Ajans Müdürlüğü ,28 Kooperatif , 1 Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ilçe ekonomisine katkı sağlayan unsurlar olarak göze çarpmaktadır .İlçemizde mükellef sayıları itibariyle Gerçek ve Basit Usulde mükellef sayısı 723 olup , 258 Gayrimenkul Sermaye İradı  bulunmaktadır . İlçede Kurumlar Vergisi Mükellef sayısı toplamı 63’dür . İlçede  60 limited şirket 21 Anonim Şirket 1 diğer sermaye şirketi ,30 kooperatif bulunmaktadır .

 

Gıda Tarım Ve Hayvancılık

 

Tarım Ve Hayvancılık

İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık bünyesinde halen 1 Müdür , 7 Ziraat Mühendisi , 1 Gıda Mühendisi , 8 Veteriner Hekim ,1 Tekniker , 1 Teknisyen , 1 Veteriner Sağlık Teknisyeni , 1 Şöför ,2 4-B İdari Personel , 3 İşçi , 1 Memur görevde bulunmaktadır .

 

İlçe ekonomisinde tarım ön plandadır. İlçenin her bölgesinde hububat ve yem bitkileri yetiştiriciliği ve hayvancılık yapılmaktadır.

 

ARAZİ VARLIĞI VE KULLANIM ŞEKLİ

Alan (Da)

1

Tarla Ürünleri Ekiliş Alanı

310.110

2

Yem Bitkisi

18.750

3

Bağ Alanı

150

4

Sebze Ürünleri Ekiliş Alanı

3.000

5

Meyve Üretim Alanı

2.659

6

Nadas Alanı

57.921

7

Çayır ve Mera Alanı

17.766

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLER

Üretim Miktarı(Ton)

1

Tahıllar (Buğday, Arpa, çavdar)

90.000

2

Yem Bitkileri

9000

3

Baklagiller(Nohut, mercimek, K.Fasülye)

5.450

4

Sebze

2.450

5

Meyve

8.450

6

Patates

45.000

7

Süt Üretimi

18.500

HAYVAN CİNSİ

Sayısı

1

Büyükbaş Hayvan

34.472

2

Küçükbaş Hayvan

55.436

3

Kanatlı

12.500

4

Arı Kovanı

7.500

         
 

 

 

 

2018YILI TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

 

  • 2018 yılında hastalık, zararlı, yabancı ot mücadele programı için yapılan teklif sonucunda icraatlar yerine getirilmiştir. Entegre Mücadele uygulaması Buğday ve Patateste yapılmıştır. Diğer Zirai Mücadele Çalışmaları ise Entegre Mücadele Genel Prensipleri Doğrultusunda yürütülmektedir.
  • 2018 yılında 65.000 da. Alanda İlçe Müdürlüğümüz Teknik Ekipleri süne sürvey çalışmaları yapmıştır. Süne zararlısı zarar eşiği üzerinde etki gösterecek oranda süne zararlısına rastlanan Mahallelerde ilaçlama yapılması talimatı verilmiştir. 9300 da alanda ilaçlama yapılmıştır.
  • İlimizde yürütülen Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi çerçevesinde 2018 yılı üretim sezonunda yazlık sebze üretimi yapılan tarlalarda İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüğümüz ortaklaşa saha kontrolleri devam etmekte olup, üretilen sebze ve meyveler İlimizde faaliyet gösteren Organik Pazarlarda direkt üreticiden vatandaşlarımıza sunulacaktır.

2018 yılı yem bitkisi destekleme çalışmaları 2018/17 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda yürütülüş olup 05.07.2018 tarihi itibari ile 384 işletmenin Yem Bitkisi Desteklemesi için 18.750 da. Alanda destekleme işlemleri için yem bitkisi ekilişleri kontrol edilmektedir.

2018 Üretim Sezonu Müracaatlar (2261 Çiftçi) tamamlanmıştır.

  • İlçemiz genelinde 2018 yılı Haziran ayı itibariyle Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği üyesi, Hayvancılık Kooperatif Birliği Üyesi ve süt birliği üyesi yetiştiriciye 3 aylık dönem için 9600 Lt süte ait icmal hazırlanmıştır.
  • 2018 yılı 6.ay itibari ile 62000 büyükbaş, 10800 küçükbaş, 95 kedi-köpek hastalıklar yönünden taramadan geçirilmiştir.2018 yılında Büyükbaş Hayvanlarda 61590 adet şap aşılaması , Kedi Ve Köpeklerde 1359 adet kuduz aşılması ,büyükbaş hayvanlarda görülen Lupy Skin Diase hastalığı için 33467 adet aşılama yapıldığı incelenmiştir .PPR (Koyun Keçi Vebası) 8564 adet kuzu aşılanmıştır .Büyükbaş Hayvan Brucella aşılamasının 5018 adet olduğu , Küçükbaş Brucella Aşılamasının 6659 adet olduğu gözlemlenmiştir .Büyükbaş Hayvanlarda 3750 adet Şarbon (Anthraks) , Küçükbaş Hayvanlarda 5000 adet Şarbon (Anthraks) aşısı Büyükbaş Hayvanlarda 1332 adet E-Coli aşısı , Küçükbaş Hayvanlarda 111 adet Koyun Keçi Çiçek Aşısı yapılmıştır .Büyükbaş hayvanlarda küpeleme işlemi Müdürlük tarafından yapılmaktadır .İlçe Genelinde 2018 yılında 8010 adet küpeleme yapılmıştır .
  • Hayvan Pazarı İlçemizde Pazar günü kurulmakta olup her Pazar hayvan pazarına nöbetçi 1 adet veteriner hekim görevlendirilmektedir.
  •  
  • Gıda kontrolü ile ilgili olarak, yetkilendirilmiş personeller tarafından denetim yapıldığı, 2018 yılında  566 gıda satış ve üretim işyerinde denetim yapıldığı, Alo 174 İhbar hattına yapılan şikâyetler üzerine 10 adet denetim yapılmıştır. 2018 yılında idari şartları sağlamayan 3 işletmeye idari para cezası kesildiği görülmüştür. Gıda kontrolü denetimlerin yapılmasına devam edilmektedir.

 

 

 

Sanayi

Bünyan’da sanayinin temelleri Kayseri sanayisi ile eş zamanlı olarak cumhuriyetin ilk yıllarında atılmıştır. Geleneksel el sanatları ekseninde ilçedeki halı dokumacılığı faaliyetleri, tekstil sanayisinin kurulmasını hızlandırmıştır. 1926 yılında kurulan Bünyan Halı İpliği Fabrikası’nın ardından hidroelektrik santrali de kurulmuştur.(1928). Sonrasında ise ilçede 1974 yılına kadar sanayi atılımları çok - 24 - yavaş gerçekleşmiş olup 1974 yılında Bünsa A.Ş. kurulmuştur. Bunun ardından 1980’de Özden Gıda Sanayi A.Ş., 1981’de Bünyan Gıda Sanayi A.Ş. ve 1987’de Baykan Halı Fabrikası kurulmuştur. Bunlardan Özden Gıda Sanayi ve Baykan Halı Fabrikası faaliyette değildir. Baykan Halı Fabrikası mobilya imalathanesi olarak faaliyet göstermektedir. 1926 yılında kurulan Bünyan Halı İpliği Fabrikası ise özelleştirilerek Bünteks adını almıştır . Bünteks 2018 yılında kapanmıştır . 1990’lı yıllara kadar Bünyan İlçesi’nin ekonomisinde güçlü bir paya sahip olan Bünyan halısı dokumacılığı halı pazarına düşük kaliteli ve düşük ücretli ürünlerin sunulması ile önemini yitirmiştir.

İlçede,1 adet Un Fabrikası , 1 tane Döküm (Çelik-Bilye Üretim) Fabrikası , küçük çaplı briket imalathaneleri ile hızar atölyeleri ve  Büyüktuzhisar Mahallesi’nde 1 tane orta ölçekli kereste imalatı bulunmaktadır . İlçede küçük sanayi sitesi ve organize sanayi sitesi bulunmamaktadır . Ama 2 adet toplu işyeri yapı kooperatifi mevcut olup , bir kooperatifin 55 işyerinin inşaatının yüzde 90’ı   ve diğer kooperatifin 16 işyerinin inşaatının yüzde 60ı tamamlanmıştır .

İlçedeki en büyük sanayi kuruluşu olan Bünsa Döküm Makine Alet Sanayi Ve Ticaret A.Ş.1992 yılında üretimine başlanmıştır . Fabrikada 30 memur ve işçi çalışmaktadır . Toplam 11500 metrekarelik bir alana kurulmuş olan fabrikanın kapasitesi ; yıllık 3000 ton çelik bilye , yıllık 1500 ton grit üretimi yapmaktadır .

Hizmet Sektörü

Bünyan kent merkezinde; market, manav, bakkal gibi günlük ihtiyaçlara cevap veren rutin ticarethaneler dışında beyaz eşya satış mağazaları, konfeksiyoncular, inşaat malzemeleri satış yerleri, mobilyacılar gibi ticarethaneler hizmet sektöründeki başlıca ticari faaliyetlerdir. Kayseri kent merkezine yakın oluşundan ötürü ilçenin kentsel servislere erişilebilirliği yüksektir. Son yıllarda faal duruma geçen Bünyan Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde 2 adet 1000’er kişilik T tipi cezaevi, 1 adet 300 kişilik kadın cezaevi, 1 adet 240 kişilik açık cezaevi bulunmaktadır. Cezaevi kompleksi cezaevinde çalışan nüfusa hizmet edecek nitelikte sağlık ocağı, kreş, 480 adet lojman yer almaktadır. 750 kişilik istihdam kapasitesine sahip olan bu kompleksin ilçedeki hizmetler sektörünü etkilemesi tahmin edilmektedir.

 

Ticaret

İlçe Merkezinde 2 tane banka (Ziraat Bankası , Denizbank) ve yine ilçe merkezinde 1 Tarım Kredi Kooperatifi ve Akçatı ile Elbaşı Mahallelerinde 1er Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır . İlçe genelinde fuar , sergi ve panayır gibi etkinlikler bulunmamaktadır . İlçe Yavuzselim Mahallesi’nde Pazar günü kurulan hayvan pazarı ilçe ekonomisini olumlu yönde etkilemekte , hem de hayvancılığı teşvik etmektedir . İlçede tahıl borsası bulunmamaktadır .

 

Madencilik

İlçede bulunan yer altı kaynaklarının özellikleri aşağıda belirtilmiştir .

MADENİN CİNSİ

BULUNDUĞU YER

KALİTE/TENÖR

TOPLAM REZERV

DEMİR

BÜNYAN TAÇIN

%52-%58 Fe

275000 Gör.+muh.

DOĞALTAŞ

BÜNYAN

-

-

KİREÇTAŞI

BÜNYAN

%98CaCO3

5 Milyon ton

DOĞALTAŞ ANDEZİT/BAZALT

BÜNYAN

%10-%40 Blok Verimi

)18.601.800 metreküp Gör.+muh.

 

f)Altyapı

 

Ulaşım –Ulaştırma

Bünyan İlçesi  Eski Kayseri-Malatya Devlet Karayolu üzerinde yer almaktadır .Kayseri’ye 42 km uzaklıktadır. Kayseri Sivas Demiryolu üzerindeki Büyük Tuzhisar İstasyonu’na 14 km, Sarımsaklı İstasyonu’na 16 km mesafede, Kayseri Havaalanı’na 45 km uzaklıktadır.

 

 Bünyan İlçesi’nin diğer illere ve Kayseri’deki diğer ilçelere karayolu uzaklıkları :

İller                                     Uzaklık (Km)

İstanbul                                       804

Ankara                                         353

İzmir                                            891

 Adana                                         334

 Kayseri                                       46

 Konya                                        342

Antalya                                       656

Erzurum                                      604

Malatya                                      309

Sivas                                          169

K.Maraş                                      237

Niğde                                         170

Nevşehir                                    118

Yozgat                                        180

Bursa                                          726

Melikgazi                                    47

Akkışla                                       50

Kocasinan                                  44

Develi                                         101

 Kayseri                                       46

Felahiye                                       54

Hacılar                                         57

İncesu                                         73

Özvatan                                      51

Pınarbaşı                                    63

Sarıoğlan                                    33

Sarız                                          101

Talas                                          53

Tomarza                                     62

Yahyalı                                     146

Yeşilhisar                                  105

 

Bünyan İlçesi – Kayseri arası toplu taşıma Kayseri Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü’ne bağlı halk otobüsleri ile gerçekleştirilmektedir. Daha öncesinde ilçeye erişim minibüs kooperatifleri ile sağlanırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yerel taşımacılık yapan kooperatifler arasında sağlanan uzlaşı ile ilçeye halk otobüsleri seferleri başlatılmıştır. Mevsime göre sefer sıklıkları düzenlenmekte olup Eylül 2018 itibari ile hafta içi 62 sefer, Cumartesi günleri 52 ve Pazar günleri 40 sefer yapılmaktadır.  Bünyan İlçesi’nde halk otobüslerinin seferlerinin olmadığı yerleşmelere yerel taşımacılık firmaları servisleri ile erişilmektedir. Bünyan kent merkezinde en önemli yol Eski Kayseri – Malatya Karayoludur. Daha sonra, Tuzhisar Yolu ile İstiklal Caddesi, Şelale Caddesi, İnönü Caddesi, Turan Caddesi, Sivas Caddesi ve Eski Kayseri – Malatya Şosesi 2. derece önemli yollardır. Konut alanları arasında kalan 3. derece yollar genellikle 7 ve 10 metre platform genişliğine sahip olup bu yollar yer yer kilit parke döşeme ve asfalt kaplama ile örtülüdür .

 

:Bünyan İlçesi Toplu Taşıma Hatları Hat Sayısı Toplu Taşım Ulaşım Hatları

 

1 Kayseri – Bünyan

 2 Bünyan – Kayseri

3 Bünyan – Fakülte

 4 Bünyan - Tren Garı

 5 Bünyan - Elbaşı - Karatay - Akmescit

6 Akmescit – Karatay – Elbaşı - Bünyan

7 Bünyan – Güllüce

8 Güllüce – Bünyan

 9 Bünyan – Koyunabdal

10 Bünyan - Pirahmet - İğdecik - K.Abdal

 

.Demiryolu Ulaşımı

 Bünyan ilçe merkezine 14 km uzaklıkta Tuzhisar İstasyonu ve 16 km mesafede Sarımsaklı İstasyonu ilçenin demiryolu ulaşımında durak noktalarıdır. Tren seferleri Doğu – Batı yönlerinde Güney Kurtalan Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi her gece 00.12’de Ankara yönünde seferi her gün 19.09’da Malatya yönünde hizmet vermektedir.

 

 

 

Kayseri İl Merkezine uzaklığı 42 km olan ilçenin , Kayseri ile bağlantısı ,Kayseri-Malatya Devlet yolu (D 260) ile sağlanmakta olup , ulaşım yılın 12 ayı aksamamaktadır .Mahallelerin ilçeye uzaklıkları ; Ağcalı 25 km ,Akçatı 15 km ,Asmakaya 15 km ,Burhaniye 18 km ,Dağardı 28 km ,Danişmend 28 km ,Ekinciler 30 km , Emirören 18 km ,Girveli 33 km , Hazarşah 12 km ,İğdecik 19 km , Kahveci 17 km ,Karacaören 20 km , Karadayı 35 km ,Karahıdır 19 km , Kardeşler 21 km ,Köprübaşı 25 km ,Kösehacılı 10 km ,Musaşeyh 12 km , Pirahmet 17 km ,Samağır 30 km , Sıvgın 27 km ,Sultanhanı 16 km ,Topsöğüt 25 km ,Yağmurbey 30 km ve Yünören 40 km’dir .Mahalle yolları giderek iyileşmektedir . İl Özel İdaresi   Genel Sekreterliğine bağlı olarak hizmetlerini yürüten yol şube müdürlüğü , yıllık çalışma programına göre her yıl ,mahalle yollarının bir kısmını asfalt ve stabilize ile kaplamaktadır .Mahalle yolları yıl boyunca sürekli açık kalmaktadır .İlçe sınırları içerisinde havaalanı veya havalimanı bulunmaktadır .

 

Haberleşme

İlçe merkezi ve mahallelerin tamamında , uluslar arası tam otomatik telefon sistemi bulunmaktadır .GSM telefonlarıyla ilçenin sınırları içerisinde çoğu yerde görüşmek mümkündür .İlçede özel yerel radyo kanalı ve özel TV bulunmamaktadır .

 

Enerji

İlçe ve ilçeye bağlı mahallelerde elektriği olmayan yerleşim yeri bulunmamaktadır .İlçede 1926 yılında KCETAŞ tarafından Hidroelektrik Santrali kurulmuştur . Santralin elektrik aksamı 1929 yılında Alman ve Çekoslovak firmaları tarafından gerçekleştirilmiş ve elektrik üretimine geçilmiştir .Sanralde üç adet jenaratör mevcut olup ,toplam kurulu gücü 1700 kva dır .Bünyan Hidroelektrik Sanrali kurulduğu yıllarda Kayseri ve Talas İlçesi’nin aydınlatılmasında önemli bir işleve sahip olmuştur . Bünyan HES ortalama 3.082.497 kilovatsaatelektrik üretimi ile 931 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Bünyan HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 979 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır .

İçme Suyu

İlçe merkezi ve mahallelerin hepsi içme suyu şebeke sistemine sahiptir .Ancak , bazı yerlerim birimlerinde , mevcut olan içme suyu kaynakları ihtiyacı karşılayamamaktadır .

 

Kanalizasyon

İlçe merkezinin ve mahallelerin kanalizasyonu %95 oranında tamamlanmıştır .

 

2.MAHALLİ İDARELER

Bünyan Belediyesi

İl Merkezine uzaklığı 42 km olan Belediyenin nufusu 39.542’dir .Belediyenin 2017 yıl s0nu itibariyle gerçekleşen Gider Bütçesi 28.000.000,00 TL ve Gelir Bütçesi ise 28.000.000,00 TL’dir . Bütçe gerçekleşme oranı yüzde 76’dır . Belediye görevlerini 26 memur , 68 işçi ve Belediye Kanununun 49.maddesine göre 1 adet kısmi zamanlı Avukat personel olmak üzere toplam 95 kişiyle yürütmektedir .Personel yetersizliği nedeniyle İlçe merkezinin temizliği , özel şirket vasıtasıyla yapılmaktadır .Belediye hizmetlerinin daha tertip ve düzenli yapılabilmesi için kendi içerisinde 7 birime ayrılmış , bu birimlerde kendi aralarında koordineli çalışmalar yapmaktadır . Belediye , zemin katda işyerleri mevcut  çarşı meydanında 3 katlı binada hizmet vermektedir . Belediyenin gayrimenkul olarak , eski hizmet binası , sosyal tesis ve düğün salonu ,  ve Hayvan pazarı içinde 1 adet işyeri  bulunmaktadır . Belediyenin ve Süksün , Elbaşı , Karakaya ,Tuzhisar Mahallelerinin halihazır haritası 2007 yılında , Akmescit Mahallesinin hali hazır haritası 2013 yılında tamamlanmıştır . Kadastro çalışması 1997 ,imar çalışması ve kısmi yenilenme her yıl yapılmaktadır . 2018 yılında 820 hektarlık alanda İmar Revizyon çalışmaları yapılmıştır .  Kanalizasyonu %95 oranında tamamlanan İlçenin ,içme suyu şebekesi mevcuttur , içme suyu şu an için yeterlidir . Biyolojik atıksu  arıtma tesis alanı kamulaştırma çalışmaları yapılmaktadır . İlçe merkezi ve mahalleler dahil toplamda 45 mahalle bulunmaktadır . Belediyenin kendi kurduğu ve ortak olduğu bir şirket bulunmaktadır . Bu şirkette Belediyeye ait bir ekmek fırını bulunmaktadır . İlçe merkezinde Dervişağa Mahallesi İnönü Caddesinde her haftanın Salı günü kurulan Pazar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktadır . Belediyenin kapalı Pazar kurma çalışmaları devam etmektedir . İlerideki yıllarda yaşanması muhtemel içme suyu sıkıntısının giderilmesi ve eskiyen su şebekesinin yenilenmesi , sokak aralarının asfalt veya parke ile kaplanması , park ve bahçe gibi yatırımlar 2018 yılında hızla devam etmektedir .   

 

3.ASAYİŞ VE GÜVENLİK

Bünyan İlçesi’nin gerek ilçe merkezi ve gerekse mahalleler sakin bir yapıya sahiptir . Gerek İlçe Emniyet Müdürlüğü gerekse İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında meydana gelen asayişe müessir olaylar , genellikle ferdi nitelikteki olaylardır . İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Sorumluluk bölgesinde 2018 yılında 400 olay meydana gelmiş ve bu olayların çoğu aydınlatılmıştır . İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Sorumluluk Bölgesinde 2018 yılında  225 Asayiş Olayı , 67 Trafik Olayı ve 39 kaçakçılık olayı meydana gelmiş toplam olay sayısı 566’dır .

 

 

4.ÖNEMLİ  FAALİYETLER  VE  YATIRIMLAR

 

Kamu Yatırımları

 

Bünyan Halıcılık Meslek Yüksek Okulu ve yurt  inşaatı  devam  etmekte olup 2020 yılında  tamamlanacaktır .

 

Bünyan İlçesi Fatih Mahallesinde 100 yataklı ortaöğrenim öğrenci pansiyonu tamamlanmıştır . 2019 yılında hizmete açılacaktır .

 

Proje çalışmaları tamamlanan Bünyan 75 yataklı devlet hastanesinin temeli atılmış olup , inşaatın yüzde 10’u tamamlanmıştır . 

 

 

Özel Yatırımlar

Bünyan Halıcılık Ve Meslek Yüksek Okulu kız ve erkek öğrenci yurdu

 

                           SOSYO  EKONOMİK  RAPOR

 

İLÇENİN MEKAN OLUŞUMU

 

Tarihsel Gelişim Süreci

Bünyan ilçesi tarih boyunca Kayseri’ye egemenlik kurmuş devletler tarafından idare edilmiştir. İlçe Kayseri’ye yakın olması bakımından, tarihsel bağlamda tarihsel bağlamda doğrudan Kayseri tarihi ile benzer özelliklere sahiptir. İlçede hakimiyet kurduğu bilinen en eski devlet Hitit Uygarlığı’dır.(Etiler Devleti) Hititler tarafından Akkışla merkezli kurulan Tabal krallığına ait prensliklerden birisi Bünyan Sultanhanı’nda kurulmuştur.(M.Ö. 1200) Bu prensliğe ait kalıntılar ilçenin Tuzla Gölü kıyısında yer alır. Eti Devleti yıkıldıktan sonra bölgede sırasıyla Medler ve Romalılar hüküm sürmüştür. Romalılarla beraber Hristiyanlık yayılmıştır. Bu dinin mensupları Bünyan Kayabaşı’ndaki mağaralarda yaşamışlardır. İlçenin bu yıllarda Kapadokya Krallığı’nın önemli merkezlerinden birisi olduğu tahmin edilmektedir. 647 yılından sonra Muaviye tarafından ele geçirilmiş olup bir müddet Araplar hakimiyet kurmuştur. 1067 yılında Afşin Bey tarafından fethedilen ilçede Türk hakimiyeti başlamıştır. 1086 Danişmendlilerin hakimiyeti sonrası Bünyan’ın Türkleşmesi hızlanmıştır. Danişmend devleti sultanı Melik Gazi döneminde yapılan savaşlarda bölgedeki Rum ve Ermeni hakimiyetine son verilmiştir. Bünyan ilçesinde - 43 - Kurbantepe’de yer alan şehitlik bu savaşlardan kalmıştır. 1162 yılından sonra yeniden Selçuklu Devleti bölgede hüküm sürmüştür. Büyük Bürüngüz köyündeki cami ile Karadayı ve Sultanhanı mahallelerindeki kervansaraylar bu dönemden kalmadır. Selçuklu Devleti’nin zayıflaması sonrası İlhanlılar bölgede hakimiyet kurmuştur. 1333 yılında yaptırılan Camikebir Camisinin bu döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. Eretna Dönemi’ne ait Karakaya Mahallesi’nde türbe bulunmaktadır. Kayseri ve çevresi 1467 tarihinde Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı kayıtlarında Bünyan İlçesi “Sarımsaklı” olarak adlandırılmaktadır. Sarımsaklı nahiyesi 1895 yılında Osmanlı Padişahı Abdülhamid zamanında ilçe olmuş, ilçeye padişahın ismine ithafen Bünyan – ı Hamit (Hamidiye) ismi verilmiştir.

 

 

 

 

Ülkelerin sosyo ekonomik kalkınma düzeylerinin ölçülmesinde dünya çapında genel değişkenler irdelenmektedir. Ülkemizde yaklaşık 10’ar yılda bir yapılan Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi çalışması çerçevesinde belirlenen değişkenler üzerinden Kayseri İli’nin ve Bünyan İlçesi’nin kalkınmışlık düzeyleri irdelenmiştir.

 

Bünyan İlçesi -0,1373’lük sosyo ekonomik kalkınmışlık endeksi değerine göre Kayseri’de 8. sırada yer alır. (OR-AN Kalkınma Ajansı)

 

 

BÜNYAN

 

Nüfus

 

Şehirleşme Oranı %

 

Nüfus Artış Hızı %

 

Nüfus Yoğunluğu

 

Nüfus Bağımlılık Oranı %

 

Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü %

 

Tarım Sektöründe Çalışanlar Oranı %

 

Sanayi Sektöründe Çalışanlar Oranı %

 

Hizmetler Sektöründe Çalışanlar Oranı %

 

İşsizlik Oranı %

 

Okur Yazar Oranı %

 

Bebek Ölüm Oranı %

 

Fert Başına Genel Bütçe Geliri (Bin TL)

 

Vergi Gelirlerinin Ülke İçindeki Payı %

 

Tarımsal Üretimin Ülke İçindeki Payı %

 

 

31497 (362)

 

31,64 (620)

 

-8,04 (641)

 

29 (631)

 

 

63,22 (312)

 

5,10 (402)

 

 

76,30 (402)

 

5,27 (331)

 

18,43 (503)

 

3,52 (649)

 

85,11 (454)

 

37,55 (477)

 

30727 (493)

 

0,00501 (450)

 

0,05578 (452)

 

 

 

NOT: PARANTEZ İÇİNDEKİ RAKAMLAR İLÇENİN İLGİLİ GÖSTERGEYE GÖRE 872 İLÇE İÇİNDEKİ SIRASINI GÖSTERMEKTEDİR.

 

EKONOMİK VE SOSYAL YAPI                              NÜFUS VE DEMOGRAFİ

 

BÜNYAN

Yıllara Göre Bünyan Nüfusu

Yıl

Bünyan Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2018

31.497

17.561

13.936

2017

27.045

14.261

12.784

2016

25.950

13.004

12.946

2015

26.812

13.379

13.433

2014

27.944

13.933

14.011

2013

29.120

14.466

14.654

2012

29.955

14.937

15.018

2011

30.971

15.408

15.563

2010

32.227

16.010

16.217

2009

33.704

16.878

16.826

2008

34.819

17.411

17.408

2007

35.106

17.470

17.636

Bünyan Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği

YIL

2018--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0                             10000                                              20000                                      30000                                                 40000                                                           
                                                                                                                                                                       

Bünyan Nüfus Grafiği

    

36000

 

33000

 

 

30000

 

 

27000

 

24000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006         2007           2008               2009            2010             2011              2012              2013             2014               2015               2016             2017       2018

Bünyan Nüfus Artış Hızı

 

%18

 

%12

 

 

%6

 

 

%0

 

%-6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006         2007           2008               2009            2010             2011              2012              2013             2014               2015               2016             2017       2018

Bünyan Mahalle Nüfusları

Yıl

İlçe

Mahalle Adı

Mahalle Nufusu

Mahalle Nüfusu

2018

Bünyan

Yakutiye Mah.

4643

4.643

2018

Bünyan

Fatih Mah.

2431

2.431

2018

Bünyan

Güllüce Mah.

2107

2.107

2018

Bünyan

Sümer Mah.

1652

1.652

2018

Bünyan

Akmescit Mah.

1603

1.603

2018

Bünyan

Cumhuriyet Mah.

1561

1.561

2018

Bünyan

Büyüktuzhisar Mah.

1419

1.419

2018

Bünyan

Sağlık Mah.

1261

1.261

2018

Bünyan

Yeni Süksün Mah.

1102

1.102

2018

Bünyan

Karakaya Mah.

1071

1.071

2018

Bünyan

Gergeme Mah.

941

941

2018

Bünyan

Elbaşı Mah.

907

907

2018

Bünyan

Koyunabdal Mah.

890

890

2018

Bünyan

Köprübaşı Mah.

729

729

2018

Bünyan

Yavuz Selim Mah.

644

644

2018

Bünyan

Karatay Mah.

634

634

2018

Bünyan

Camiikebir Mah.

507

507

2018

Bünyan

Topsöğüt Mah.

498

498

2018

Bünyan

Yünören Mah.

486

486

2018

Bünyan

Bayramlı Mah.

474

474

2018

Bünyan

Pirahmet Mah.

468

468

2018

Bünyan

Ekinciler Mah.

467

467

2018

Bünyan

Dervişağa Mah.

411

411

2018

Bünyan

Sultanhanı Mah.

373

373

2018

Bünyan

Ağcalı Mah.

366

366

2018

Bünyan

Kahveci Mah.

361

361

2018

Bünyan

Sıvgın Mah.

333

333

2018

Bünyan

Camiicedit Mah.

309

309

2018

Bünyan

İğdecik Mah.

296

296

2018

Bünyan

Akçatı Mah.

284

284

2018

Bünyan

Hazarşah Mah.

255

255

2018

Bünyan

Burhaniye Mah.

254

254

2018

Bünyan

Samağır Mah.

239

239

2018

Bünyan

Karahıdır Mah.

227

227

2018

Bünyan

Karacaören Mah.

205

205

2018

Bünyan

Kardeşler Mah.

183

183

2018

Bünyan

Yenice Mah.

174

174

2018

Bünyan

Emirören Mah.

136

136

2018

Bünyan

İbrahimbey Mah.

131

131

2018

Bünyan

Girveli Mah.

122

122

2018

Bünyan

Kösehacılı Mah.

94

94

2018

Bünyan

Dağardı Mah.

89

89

2018

Bünyan

Yağmurbey Mah.

46

46

2018

Bünyan

Doğanlar Mah.

42

42

2018

Bünyan

Musaşeyh Mah.

36

36

2018

Bünyan

Asmakaya Mah.

36

36

           

EKONOMİK  VE  SOSYAL  YAPI                       SAĞLIK  GÖSTERGELERİ

Bünyan’da Sağlık Hizmetleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Devlet Hastanesi, Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Bünyan Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla yürütülmektedir. İlçede 30 yataklı devlet hastanesi, koruma ve sağlıklı gelişim faaliyetleri yürüten toplum sağlığı merkezi, 4 adet aile sağlığı merkezi ve 15 adet sağlık evi bulunmaktadır.

EKONOMİK VE  SOSYAL   YAPI      EĞİTİM  GÖSTERGELERİ 

 Bünyan İlçesi bütününde 44 adet okul, 404 adet derslik, 4.930 adet öğrenci, 419 adet öğretmen bulunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı İlkokul + ortaokul 12 kişi, genel ortaöğretim 17 kişi, mesleki ve teknik liselerde ise 17 kişidir.

Bünyan İlçesi Eğitim İstatistikleri

Okul Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı

44                    404                     4.930                  419

Bünyan İlçesi Eğitim Göstergeleri

Okul Türü Okul Sayısı Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı

İlkokul           19                186                 1.336                       119

 Ortaokul       16                 67                 1.650                        137

 Lise                9                  151                 1.944                        163

 EKONOMİK VE  SOSYAL   YAPI      SOSYAL  GÖSTERGELER

Bünyan İlçesi’nde halıcılık faaliyetleri Orta Asya’dan göç eden Türklerin getirdikleri halıcılık kültürü ile başlamıştır. Yüzyıllardır Bünyan İlçesi’nde sosyal yaşam geleneksel el sanatları üretimi üzerinden yürümüştür. Son yıllarda etkisini yitirse de günlük yaşantıda halı dokumacılığı faaliyetleri oldukça yaygındır. İlçede yaşayan nüfusa yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler ile tesislerin çeşitliliğin az olması nedeniyle bu ihtiyaçlar genellikle Kayseri kent merkezinden karşılanmaktadır.

                                                                       

EKONOMİK  VE  SOSYAL  YAPI                          TARIM

 

BÜNYAN

Tarım Alanı  Kullanımı

 

İşlenen  Tarım  Alanı (Hektar )                               

 

Toplam İşlenen Tarım Alanı Ve Uzun Ömürlü Bitkiler Alanı : 54005

Toplam  İşlenen Tarım Alanı : 53736

Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı

Ekilen : 34228

Nadas : 19422

Sebze Bahçeleri Alanı : 86

Süs Bitkileri Alanı :-

 

 

Uzun  Ömürlü Bitkiler Alanı (Hektar )

 

Toplam : 270

Diğer Meyveler , İçecek Baharat Bitkileri Alanı : 268

Bağ Alanı : 2

Zeytin Ağaçlarının Kapladığı Alan : -

Yem Bitkileri Alanı : 1040

 

BÜNYAN

Tahıl Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Üretimi

 

Ton Olarak

BUĞDAY

ARPA

MISIR (SLAJ)

PATATES

ŞEKER PANCARI

24860

62190

22500

12229

84995

BÜNYAN

Sebze Ürünleri Üretimi

 

Ton Olarak

DOMATES

HIYAR

FASÜLYE (TAZE)

KARPUZ

KAVUN

2128

33

48

36

48

 

 

BÜNYAN

Seçilmiş Meyve Ürünleri Üretimi

 

Ton Olarak

ELMA

ARMUT

KİRAZ

ÜZÜM

KAYISI

6739

40

27

12

125

 

BÜNYAN

Seçilmiş Örtü Altı Ürünleri Üretimi

 

Ton Olarak

DOMATES

HIYAR

BİBER

MAYDANOS

MARUL

-

-

-

-

-

 

BÜNYAN

Niteliklerine Göre Örtü Altı Tarım Alanları

 

Dekar Olarak

Cam Sera

Plastik Sera

Yüksek Tünel

Alçak Tünel

Toplam

-

-

-

-

-

 

BÜNYAN

Seçilmiş Tarım Alet Ve Makinaları

 

Adet Olarak

Traktör

Biçerdöver

Kültüvatör

Pulluk

Ekim Makinası

1182

5

1945

1467

1003

 

BÜNYAN

 Hayvansal Üretim

 

SIĞIR SAYISI (BAŞ)

KOYUN SAYISI (BAŞ)

KEÇİ SAYISI (BAŞ)

SÜT ÜRETİMİ (TON)

BAL ÜRETİMİ (TON)

KÜMES HAYVANLARI SAYISI (ADET)

33506

39885

3710

36841

8

11191

 

 

EKONOMİK VE SOSYAL YAPI              ÇEVRE

 

Bünyan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Karatay Hanı ve Sultan Hanı Kervansarayı önemli tarihi eserlerdendir. Ayrıca Büyüktuzhisar Mahallesi’nde yer alan Tuzla Gölü ve Sarımsaklı Mahallesi’nde bulunan Sarımsaklı Barajı ilçenin en önemli doğal peyzaj öğelerindendir.

Mevcut Sulama Göletleri

 

Göletin Adı

Tipi

Göl Hacmi metreküp

Sulama Alanı (net) , ha

Çekilen su miktarı (metreküp)

Kullanım Amacı

Tuzla Gölü

Doğal

 

2330

 

 

Hazarşah Göleti

Doğal

 

15

 

 

 

Bünyan İlçesi’nde Yer Alan Sit Alanları

ADI 

Hazerşah Çoban Höyük

 Sultanhanı Höyüğü

Karacaören Höyük

Topsöğüt (Tacin) Höyüğü

 Elbaşı Mezarlık

 Yünören Köyü Mezarlığı

Karadayı Mezarlık

 Gergeme Mezarlığı

 Koyunabdal Mezarlık

Bünyan Mezarlığı

 Göztepe Höyüğü Yeraltı Şehri

 Lalebeli Höyü

 Tuzla Palas Gölü Doğal Sit

 

Bünyan İlçesi’nde Yer Alan Tescilli Yapılar

 

ADI 

 Abdurrahman Gazi Türbesi

 Tuzhisar Eski Cami

 Elbaşı Mektebi

 Karacaören Cami (Agios Georgios Rum Kilisesi)

 Bünyan Ulu Cami

 Bünyan Karakaya Seyyid Halil Türbesi

Karakaya Köyü Çeşmesi

Bünyan Adsız Çeşme

 

Eğim ve Yükselti Durumu

 

Bünyan kent merkezi ve yakın çevresi tepecikler ve düzlüklerden oluşan topoğrafyaya sahiptir. Özellikle kentsel yerleşik alanın olduğu büyük bölgede arazi eğimi %0 ile %10 arasındadır. Güney ve kuzey yönlere gidildikçe arazi eğim oranı artmaktadır. Yükseklik durumu ise 1250 metre ile 1450 metre arasında değişim göstermektedir .

 

Jeomorfolojik ve Topoğrafik Durum: Engebeli bir topoğrafyaya sahip bulunan yerleşme yerleri tepeciklerle çevrilmiştir. Kasabanın belli başlı akarsularını kasabanın ortasından Kuzeydoğu Güneybatı istikametinde akan Bük Deresi ile bu dereyi kent merkezinde doğudan gelerek birleşen Keser Deresidir.

 

 Öte yandan Doğanlar Mahallesi’nde ise kuzey güney istikametinde akan Killik Deresi bulunmaktadır. Jeolojik Durum İller Bankası Genel Müdürlüğü, İmar Planlama Dairesi. Jeolojik Etüt Şube Müdürlüğü’nde, Jeoloji mühendisi Ahmet Demir tarafından 10.12.1980 tarihinde hazırlanan Jeolojik etüt raporuna göre; Formasyon çeşitleri:

 

 İnceleme alanında kuaterner karasal ayrışmamış kayaçlar ile neojen volkanik kayaçlardan oluşmuştur. Bazı  alanlar traverten formasyonunda oluşmuştur. Bu formasyon kasaba merkeziyle kasaba batısında görülmektedir. Ancak bu formasyon genellikle boyuna çatlaklı, gevşek yapılı ve gayri muntazam boşluklu olup, bazı kısımları ayrışmamış durumdadır. Bazı sahalar kristalize kalkerden oluşmuştur. Çok az çatlaklı ve erime boşlukludur. Diğer yandan masif yapılı olan bu formasyon kasabanın batısındaki Kurban Tepesi'nde görülür. Jeolojik durum haritasında bazı sahalar gre, konglomera (kalker ve traverten çakıllı) ve volkanik tüf yapısındadır. Jeolojik durum haritasındaki sahaların bazıları kumlu kil, silt ve ince kumdan ibaret orta sıklıktaki alüvyonlardır. Genellikle kasabanın doğu ve kuzey kesiminde yer almaktadır.

 

Volkanik ve magmatik faaliyetler: Bünyan ve havalisi genellikle Erciyes Dağı’nın tali volkanlarından etkilenmiştir. Bazı sahaların üzerinde 1-2 m örtü toprağı vardır. (Al-Alk) olarak gösterilen alanlarda altta bulunan tüflerin üzerinde gre ve konglomeraların ayrışma materyali (ince kum ve kil) 4-6 m kadar kalınlıkta örtü tabakası olarak bulunmaktadır.

 

 Hidrojeoloji Yeraltı Suyu Durumu: AIüvyonun kumlu, siltli serileri yer altı suyunu taşımaktadır. Genellikle ilkbahar aylarında daha fazla su taşımaktadırlar. Yeraltı su seviyesi oldukça yüksektir. İlçenin doğusunda ve içinde 3-10 m arasındadır.

Kaynak Suları: Memba suları genellikle yüksek debili kalker çatlaklarından gelmektedir. En önemli membası şu anda şehir içme suyunu da karşılayan 1250 lt/sn debili Pınarbaşı membasıdır.

 

 Satıh Suları: İlçenin kuzeyinden doğu-batı istikametinde akan Bük Deresiyle kuzey-güney istikametinde akarak Şelale Caddesi'nde kesişen Keser Deresi ve Doğanlar Mahallesi'nin Batısından kuzey-güney istikametinde akan Köyönü ve Killik Dereleridir. Bu derelerin yatakları derin ve beslenme sahaları dardır. Buna rağmen bazı sahalarda şiddetli yağışlarda taşkın olabilir. Bu nedenle planlamada D.S.İ.'nin kanal projelerine uyum söz konusudur.

 

 İçme ve Kullanma Suyu İmkanları: Pınarbaşı Membasında yapılacak ilave çalışmalarla gerek içme suyu gerek kullanma suyu ihtiyacı tamamen giderilebilir. Bilhassa yeni yerleşim yerlerinde kullanma suyu ihtiyacı şahısların açtığı 3-10 m kadar derinlikteki emme basma tulumbalarıyla karşılanmaktadır.  Jeolojik Yönden Zemin Nitelikleri Jeolojik durum haritasında (k-kt) olarak gösterilen alanların derine çatlaklı ve gevşek yapılı oluşu nedeniyle bu alanlarda kaya düşmesi muhtemeldir. Anılan yerlerde bulunan suni mağaralar terk edilmiş durumdadır.

 

 Deprem etkisi ile oluşması muhtemel alanlar: Jeolojik durum haritasında (k-kt) olarak gösterilen alanlarda ufak bir depremde kaya düşmesi - 37 - (Al-Alk) olarak gösterilen Doğanlar Mahallesi'nin içinden geçen Killik Deresi sağ ve sol sahillerinde toprak kayması ve Bük Deresi ile eski Kayseri – Malatya şosesi arasında kalan alanlarda zemin sıvılaşması muhtemeldir. Adı geçen formasyonlardan traverten ve alüvyonlar gevşek yapılı ve geçirgen tabaka oluşu nedeniyle depreme karşı hassas formasyon özelliğindedirler.

 

Zeminlerin emniyetli taşıma güçleri: d1-(k) olarak gösterilen formasyon az çatlaklı sert kayaç zemin cinsinden olup, emniyetli taşıma gücü adi inşaatlar için 400- 550 kg/cm2 mühim inşaatlar için 300-400 kg/cm2 olarak tahmini hesap edilmiştir. (k-kt) olarak gösterilen formasyon az çatlaklı sert kayaç; zemin cinsinden olup, emniyetli taşıma gücü adi inşaatlar için 6-13.5 kg/cm2, mühim inşaatlar için 5-10 kg/cm2 olarak tahmini hesap edilmiştir. (Al-Alk) olarak gösterilen formasyon yumuşak kayaç; zemin cinsinden olup, emniyetli taşıma gücü adi inşaatlar için 6-13.5 kg/cm2, mühim inşaatlar için 5-10 kg/cm2 olarak tahmini hesap edilmiştir. (Al) olarak gösterilen formasyon sert toprak zemin cinsinden olup, emniyetli taşıma gücü adi inşaatlar için 3.5-5 kg/cm2, mühim inşaatlar için 3-4 kg/cm2 olarak tahmini hesap edilmiştir.

 

 Kullanılabilme derecelerine göre zemin tipleri: Etüd edilen sahalarda (k) olarak gösterilen zon I. derece, (Al) olarak gösterilen zon II. derece, (Al-Alk) olarak gösterilen zon Ill. derece ve (k-kt) olarak gösterilen zon IV. derece temel tabakası olarak tavsiye edilir.

 

Deprem Durumu

Bünyan ve çevresi 3. Derece deprem bölgesindedir. İlçenin deprem geçmişine bakıldığında, ilçenin kuzeyinde Güneşli, Büyüktuzhisar merkezli depremler gerçekleşmiştir. Bu depremler genellikle 4 ve 5 şiddeti aralığında gerçekleşmiştir

 

Malzeme Durumu:

 -Yapı temel taşı olarak kullanılan taş, Ağırnas 25 km.

 -Kum, çakıI ocağı, Sarımsaklı 16 km.

Çimento , Yozgat 235 km., Ağırnas 3 km.

Tuğla, kiremit, kereste, Kayseri 41 km.

Kireç;Bünyan (mahallinde)

İnşaat mevsimi süresi ve yaklaşık don sınırı, 1Mayıs – 15 Kasım tarihleri arası

Sonuç ve Öneriler

 

Jeolojik durum haritasında (k-kt) olarak işaretli alanlar gayrı muntazam boşluklu, boyuna çatlaklı olup, az veya çok miktarda su emdiğinde atmosferik etkilerle yumuşak kısımlar gevşer ve ayrışırlar. Ayrışma sonucu bloklu bir yapı kazanırlar örneğin elektrik santrali hemen batısında bulunan kısım ana kayadan ayrılmış blok halinde her an düşmeye hazır vaziyettedir. Bu kesimde bulunan evlerin bir kısmının suni mağaraların tamamının boşaltılmış olduğu görülmüştür. Söz konusu mahallede kaya düşmesi muhtemeldir. Adı geçen bu formasyonun mevcut çatlaklarından sızan sularla ayrışacağından yüzey sularını drene ederek bu kısmın planlamada iskana açılmayarak mevcudun aynen muhafaza edilmesi gerekir. Elektrik santrali da bu tehlike ile karşı karşıya olduğu için kayanın düşmemesi için tedbir almaya çalışmaktadır. Jeolojik durum haritasında (Al-Alk) olarak gösterilen Doğanlar mahallesi içinden akan Killik Deresinin sol sahilinde küçük bir toprak kayması olmuş ileride adı geçen derenin her iki sahilinde toprak kayması muhtemeldir. Bu kısmın iskan için kullanılması halinde tüflerin üzerinde bulunan gre ve konglomeraların ayrışma ürünü olan tahminen 4-6 m kalınlıktaki örtü toprağı ya dozer ile atılmalı ya da şev kademelendirilmesi ve kademelendirmelerde yer altı drenleri yapılmalıdır. Jeolojik durum haritasında yukarıdaki alanların dışındaki alanlar yerleşime uygundur.

 

Jeolojik Durum

 

 İnceleme alanında zemin tümü ile travertenlerden oluşmuştur. Travertanlerde pek çok yapay mağaralar rastlanmıştır. Beyaz renkli travertenler bazı alanlarda sızıntı sularının etkisiyle bozulmuşlardır. Kasabanın güneybatısında ekli haritada (KO) olarak işaretli alanlarda kaya düşmesi muhtemeldir. Bu alan kaya düşmesi sahası olarak iskana kapatılmıştır. Yine ekli haritada (AB) olarak işaretli alanlar Afet İşleri Genel Müdürlüğü elemanları tarafından afete maruz bölge kararı alınarak kapatılmıştır. Bu alanlar haricindeki alanlarda aşağıdaki önlemler alınarak iskana açılmasında bir sakınca bulunmamaktadır Temellerin açılmasında zemin yapısı gözlenmeli satha yakın geniş mağaraların mevcudiyeti halinde inşaatlardan kaçınılmalıdır. Yerleşim alanlarında zemine su sızmalarının önlenmesi gerekir.

 

 

Yüzey ve Yer altı Sularında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliği İle İlgili Analiz Sonuçları

 

Sıra No

İstasyon Adı

Kodu

Koordinatı

Su Tip

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos 

Eylül

Ekim

Kasım 

Aralık 

1

Bünyan - Elbaşı

38-006

38.683182 (X-D)-35.955559 (Y-K)

Yüzeysel

7,13

 

4,89

4,89

11,99

9,23

7,52

7,13

1,48

8,52

0,01

4,76

2

Bünyan Karacaören

38-007

38.968.99 (X-D)-35.950.077 (Y-K)

Yüzeysel

10.81

15.27

10.41

7.78

 

9.23

7.52

7.13

1.48

8.52

0.01

4.76

3

Bünyan Sarmısaklı  Baraj Çıkışı

38-020

38.890950 (X-D)-35.734912 (Y-K)

Yüzeysel

9.89

5.81

6.86

 

8.83

2.92

4.76

 

2.79

3.45

4.11

 

4

Bünyan Köprübaşı

38-037

38.705.339 (X-D)-36.008892 (Y-K)

Yüzeysel

6.08

 

4.24

5.42

15.93

9.62

3.19

5.68

5.81

9.89

3.58

5.81

 

Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu

 

Belediye Atıksu Arıtma Tesisi / Deniz Deşarjı Olup Olmadığı ?

 

Bünyan / İnşa-Plan Aşamasında

 

Belediyede Oluşan Atıkların Toplanma , Taşınma , Bertaraf Yöntemleri Ve Tesis Kapasiteleri

 

Evsel

Tıbbi

Toplama

Taşıma

Bertaraf

Düzenli Depolama

B

ÖS

B

B

B

*

 

Doğal Sit Alanları

 

Adı

Yeri

Grup

Tür

Tescil Tarihi

Tuzla (Palas) Gölü

Sarıoğlan/Bünyan

1.Derece Doğal Sit

Göl

26.06.1993-26.02.2009

 

Hava Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla Yıl İçinde Alınan Tedbirler

ALINAN TEDBİRLER

 

a

b

c

d

e

f

g

h

*

 

*

*

*

*

 

*

Tedbirler: a. Kaliteli katı/sıvı yakıt kullanımı b. Doğalgaz kullanımı c. Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları d. Ağaçlandırma çalışmaları/orman alanlarının, yeşil alanların artırılması e. Motorlu taşıtların egzoz gazı ölçümleri f. Sanayi kuruluşlarının emisyon izni almaları g. Sanayi tesislerinin yerleşim yeri dışına çıkarılmaları h. Denetim

 

ATIKSUDAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN NEDENLERİ

 

KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN OLMAMASI VEYA YETERSİZ OLMASI

YERLEŞİM YERLERİNDE EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN ARITILMAMASI

*

*

 

 

EKONOMİK  VE  SOSYAL  YAPI                   KÜLTÜR

 

Halk Kütüphanesi Kitap Ve Yararlanma Sayısı

 

Kütüphane Sayısı       Kitap  Sayısı    Yararlanma Sayısı    Ödünç Verilen Materyal Sayısı Toplam Üye Sayısı

1                                       12445                        167                                                                        1048             

 

EKONOMİK VE SOSYAL  YAPI                 SEÇİM   

 

BÜNYAN 24.06.2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ  SEÇİMİ GENEL    SONUÇLARI

 

TOPLAM SANDIK SAYISI : 83

AÇILAN SANDIK SAYISI : 83

TOPLAM SEÇMEN 19362

KULLANILAN OY : 18562

GEÇERLİ OY : 18033

KATILIM ORANI : %95,90

 

CUMHUR İTTİFAKİ : %72,60 (13160)

MİLLET İTTİFAKI : %24,70 (4485)

İTTİFAK DIŞI : %2,70 (487)

 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN % 69

MUHARREM İNCE %17,2

MERAL AKŞENER %11,9

TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1,1

SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0,5

DOĞU PERİNÇEK %0,2

 

AK PARTİ : 8114 (%44,70)

MHP           : 5046 (%27,80)

İYİ PARTİ : 2204 (%12,20)

CHP            : 1941 (10,70)

HDP            : 416 (%2,30)

SAADET     : 340 (1,90)

VATAN       : 33 (0,20)

HÜDAPAR : 34 (0,20)

DİĞER         : 4 (0,00)

 

2018 Yılı İş Planı

2018 Yılı Faaliyet Planı

2018 Yılı Faaliyet Planı Takip Çizelgesi

2018 Yılı İş Değerlendirme Raporu