Danışma Hattı 0352 712 11 47
Haberler


 

Sayın Üyemiz

 

7440 SAYILI KANUN UYARINCA AİDAT BORCU YAPILANDIRMASI HK.

 

Sayın Üyemiz,

 

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12.03.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Odamıza ödenmesi gereken aidatlar da yapılandırma kapsamına alınmıştır. Yapılandırma ile ilgili bilgiler aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

1) Yapılandırma 31.12.2022 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borçlarını kapsamaktadır. 2023 yılı aidatları kapsam dışındadır.

 

2) Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarının tamamının kanunda belirtilen şekilde ödenmesi halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

 

3) Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/05/2023) başvuruda bulunabilecektir.

 

4) Başvuru 01.04.2023 tarihinden itibaren “ https://ebelge.tobb.org.tr ” adresinden veya E-Devlet kapısı ( https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Bilgi sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Ayrıca başvurular ekteki dilekçe doldurularak, dilekçe aslının Odamız Muhasebe birimine ulaştırılması durumunda da yapılabilmektedir.

 

5) Kanun kapsamında yapılandırmaya başvuran üyeler, peşin veya azami dokuz (9) taksit ile ödeme yapabileceklerdir.

 

6) Başvurularda yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

7) Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyeler, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz (9) eşit taksitte (son taksit tarihi: 28/02/2024) ödemesi gerekmektedir.Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

 

8) Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.

 

9) Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimizin, yapılandırmaya konu borçlarına dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış olan alacaklar için, üyenin yapılandırmaya başvurmuş olması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

 

Yapılandırma ile ilgili her türlü sorunuz için Odamız ile iletişime geçebilirsiniz.

 
 

 

Bünyan Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam