Danışma Hattı 0352 712 11 47
Haberler


Odamızda ‘’Ticaret Sicili Tescil Yetkilisi’’ olarak görevlendirilmek üzere 1 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

ARANAN ŞARTLAR:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerliğini yapmış olmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak,
e) Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak,
1) Kısıtlanmış olmamak,
g) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
gerekir.
h) 35 yaşından gün almamış olmak.
ı) Seyahat engeli bulunmamak.

İSTENEN BELGELER
1.Fotoğraflı özgeçmiş
2.Diploma sureti veya onaylı fotokopisi
3.Kimlik fotokopisi
4.Askerlikle ilişkisi olmamak
5.Sabıka kaydı
6.Bilgisayar sertifikası (Varsa)
7.Yabancı dil bilgisi (orta düzey) (Varsa)
8.Ehliyet (en aşağı B sınıfı) (Varsa)

Başvurular 08 Temmuz 2022 Cuma  Günü mesai bitimine kadar Odamız Genel Sekreterliğine bizzat yapılacaktır.

 

Bünyan Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam